WEBVTT 00:00:02.400 --> 00:00:06.310 align:center line:90% position:50% size:100% - Donostiako Agitiko arrain-haztegia desmuntatzeko eta parajea 00:00:06.320 --> 00:00:08.570 align:center line:90% position:50% size:100% lehengoratzeko bidea has dezala eskatu dio 00:00:08.580 --> 00:00:11.380 align:center line:90% position:50% size:100% Eguzki talde ekologistak Kosta Zerbitzuari. 00:00:11.820 --> 00:00:15.680 align:center line:90% position:50% size:100% Horretarako, batetik, bertan behera utzi behar du arrain-haztegia itsas- 00:00:15.690 --> 00:00:19.360 align:center line:90% position:50% size:100% lehorreko jabari publikoan eraikitzea ahalbidetu zuen emakida, eta, 00:00:19.370 --> 00:00:23.150 align:center line:90% position:50% size:100% bestetik, enpresari, Culmanor SAri, instalazioak desmuntatzeko eta 00:00:23.160 --> 00:00:25.250 align:center line:90% position:50% size:100% parajea lehengoratzeko proiektu bat aurkez 00:00:25.260 --> 00:00:28.650 align:center line:90% position:50% size:100% dezala eskatu behar dio, Kosta Legeak aurreikusi bezala. 00:00:29.170 --> 00:00:33.380 align:center line:90% position:50% size:100% Culmanor SAk erreboiloa gizentzeko eta txirla hazteko instalazioak 00:00:33.390 --> 00:00:39.290 align:center line:90% position:50% size:100% 1989an eraiki zituen Agitin, Igeldoko kostan, zehatz-mehatz, 00:00:39.300 --> 00:00:41.190 align:center line:90% position:50% size:100% itsas-lehorreko jabari publikoko 00:00:41.200 --> 00:00:45.750 align:center line:90% position:50% size:100% babes-eremuko 21.424 metro koadroko lursail batean. 00:00:46.420 --> 00:00:50.440 align:center line:90% position:50% size:100% Horretarako, 1991n ministro agindu baten 00:00:50.450 --> 00:00:53.230 align:center line:90% position:50% size:100% bidez emandako emakida bat eskuratu zuen enpresak. 00:00:54.150 --> 00:00:57.640 align:center line:90% position:50% size:100% Arrain-haztegiak 2006an utzi zion funtzionatzeari. 00:00:57.730 --> 00:01:00.210 align:center line:90% position:50% size:100% Emakida, berriz, 2011n iraungi zen. 00:01:00.630 --> 00:01:04.390 align:center line:90% position:50% size:100% Geroztik, enpresa instalazioak berriz ere martxan jartzen saiatu da, 00:01:04.470 --> 00:01:07.510 align:center line:90% position:50% size:100% erreboiloak ez baizik eta itsas amuarrainak hazteko. 00:01:07.870 --> 00:01:09.150 align:center line:90% position:50% size:100% Ez du lortu, ordea. 00:01:09.180 --> 00:01:10.410 align:center line:90% position:50% size:100% Izan ere, instalazioak 00:01:10.420 --> 00:01:13.180 align:center line:90% position:50% size:100% zeharo abandonatuta eta txiki- txiki eginda daude. 00:01:14.300 --> 00:01:17.070 align:center line:90% position:50% size:100% Oso toki polita zen. 00:01:17.870 --> 00:01:20.850 align:center line:90% position:50% size:100% Zoritxarrez, orain ba, abandonaturik dago. 00:01:21.290 --> 00:01:23.950 align:center line:90% position:50% size:100% Eta azken finean, hemen gertatzen dena 00:01:23.960 --> 00:01:26.450 align:center line:90% position:50% size:100% da ba pixkat Lemoizen kasuan bezala, ezta? 00:01:27.550 --> 00:01:31.940 align:center line:90% position:50% size:100% Eraiki bai, baina gero enpresak nolabait ahaztu egiten du. 00:01:32.480 --> 00:01:35.960 align:center line:90% position:50% size:100% Nolanahi ere, 18 urte pasatu dira haztegi funtzionatzeari utzi 00:01:35.970 --> 00:01:38.900 align:center line:90% position:50% size:100% zionetik, eta 13 urte emakida iraungi zenetik. 00:01:39.290 --> 00:01:42.930 align:center line:90% position:50% size:100% Gauzak horrela, jabari publikoaren emakida bertan behera uzteko eta 00:01:42.940 --> 00:01:45.900 align:center line:90% position:50% size:100% parejea lehengoratzeko bideari ekitea eskatu dute. 00:01:46.700 --> 00:01:50.160 align:center line:90% position:50% size:100% Eguzki talde ekologistak dio kontuan izan behar dela arrain haztegi 00:01:50.170 --> 00:01:53.360 align:center line:90% position:50% size:100% inguruko paisai kalitatearen degradazio elementua dela, 00:01:53.400 --> 00:01:56.510 align:center line:90% position:50% size:100% enpresaren beraren dokumentazioan aitortzen den bezala.